Advokatfirma Moltke DA ble stiftet i 2004. Selv om selskapet er ungt, har advokatene i Moltke lang og bred erfaring – også fra tidligere samarbeid. Firmaet eies i dag av 3 advokater som alle har tidligere erfaring fra samme advokatkontor, men med ulik og komplementær faglig bakgrunn. Moltke drives som et rent partnerskap med utstrakt vekt på samarbeid mellom advokatene. Vi holder til i representative lokaler på Skøyen, men påtar oss selvsagt oppdrag fra hele landet. Moltke bistår også utenlandske klienter. Grunnleggende for vår forretningsdrift er arbeid av kvalitetsmessig høyt nivå og nødvendig innsats for en optimal gjennomføring av oppdragene. På denne måten oppnår vi best mulig resultat for våre klienter. For å klare dette til en hver tid, er vår organisasjonsform essensiell, hvor alle partnerne har like stor interesse i alle oppdrag. Dersom den enkelte saks advokat skulle være utilgjengelig, vil alltid andre sørge for nødvendig oppfølging. Nært samarbeid mellom advokatene muliggjør et bredt tilbud innen forskjellige juridiske områder, slik at vi overfor mange næringslivsklienter fungerer som totalleverandør av juridiske tjenester. Ved siden av å være et advokatkontor for næringslivet, har Moltke også et stort antall saker for privatpersoner.

Advokatfirma Moltke DA, Moltke, Advokat, Advokatfirma, Law Firm, Norwegian Law, Legal Services, Lawyer, Solicitor, Barrister, attorney, Arbeidsrett, Erstatning / forsikring, Familie / arv / skifte, Fast eiendoms rettsforhold / fast eiendom, Inkasso / tvangsfullbyrdelse, Insolvens / gjeldsforhandling / konkurs /Kontraktsrett / avtalerett /Petroleumsrett / Prosedyre / Selskapsrett / Varemerke / patent / markedsføring /markedsføringsrett / konkurranserett/ Eiendomsmegling / familierett / arverett, / Jens Otto Moltke-Hansen/ Moltke-Hansen / Jens / Jens Otto / Jens-Otto, Molte, Molkte, Molthe